บริการเสริม|มิยาบิ กิโมโน【อาซากุสะ・อุเอโนะ・เกียวโต】

บริการ

Hair Arrangement

Plan
Plan

บริการถ่ายภาพ

บริการฟรี

Plan
Plan

กิโมโนแพลนพิเศษ

Original Kimono Series

Plan