specail kimono plan|kimono miyabi【asakusa・ueno・kyoto】

Special Daily Discount Kimono Plan(Ladies only)

Plan

Couple discount(Hair styling included)Online Only

Plan

Group discount (Online only)

Plan

Family Plan (Online Only)

Plan

Furisode Photography plan(Online only)

Plan

Couple discount(Hair styling included)Online Only

Plan

Family Plan (Online Only)

Plan

Group discount (Online only)

Plan

プレミアムお友達プラン(期間限定)

Plan